FÖRELÄSNINGAR OM PSYKISK OHÄLSA

Idag drabbas många av psykisk ohälsa. Folkhälsomyndighetens undersökning med indikatorn ”Nedsatt psykiskt välbefinnande” visar andelen invånare i åldern 16–84 år med självskattad psykisk ohälsa. Vid mätningen 2016 hade 16 procent av befolkningen nedsatt psykiskt välbefinnande.

Det är inte längre ett lika tabubelagt ämne som det var när jag drabbades av det. Jag fick höra att jag skulle ”rycka upp mig” och själv trodde jag in i det sista att jag hade fått ett virus i kroppen som skulle gå över av sig själv eller med hjälp av lite penicillin. Att inse att någon har drabbats av psykisk ohälsa kan vara lika svårt för en själv som för ens omgivning.

Det är viktigt att våga prata om det, att veta att det går att förhindra till viss del och att sprida den kunskap som finns om ämnet. Detta är mitt bidrag, min historia och hur jag hade kunnat göra annorlunda.

Jag har föreläst för företag, stora som små, kommuner, föreningar och suttit i morgonsoffor. Varje föreläsning är unik och tillsammans bestämmer vi vad som är viktigt att fokusera på i just Er verksamhet. Grundupplägget är en föreläsning på 90 minuter, men kan givetvis anpassas enligt era önskemål. Vanligt och uppskattat är en avslutning med fria frågor eller en workshop.